Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

terapeuci

W naszym ośrodku zatrudniamy doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych terapeutów w zakresie neurofizjologii i patologii dziecięcej. Poprzez uzyskane szkolenia u najlepszych specjalistów nasi rehabilitanci mają narzędzia dzięki którym mogą w kompleksowy i profesjonalny sposób pracować z Państwa dzieckiem.

mgr Paweł Lupa

Absolwent studiów wyższych- kierunek Fizjoterapia AWF Katowice

Kursy i szkolenia:

 • Kurs Watsu Basic
 • Kurs Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi ​​
 • Kurs Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych – spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego
 • ​Kurs diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi ​​
  - podstawowa metoda nowoczesnej hydrokinezyterapii
 • Kurs Thera Band Academy - ćwiczenia oporowe i równoważne
 • Absolwent Policealnej Szkoły Fizjoterapii w Bielsku Białej - kierunek Technik Masażu
 • Kinesiotaping
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowegomgr Aleksandra Macura

Absolwent studiów wyższych- kierunek Fizjoterapia AWF Kraków

Kursy i szkolenia:

 • Absolwent Policealnej Szkoły Fizjoterapii w Bielsku Białej - kierunek Technik Masażu
 • Kinesiotaping
 • Kurs Thera Band Academy - ćwiczenia oporowe i równoważne
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)


mgr Anna Mizera

Absolwenta studiów wyższych- kierunek Fizjoterapia AWF Kraków

Kursy i szkolenia:

 • Ocena naurorozwojowa niemowląt – wczesna interwencja
 • Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów
 • PNF podstawowy
 • Neurorozwozwojowe usprawnienie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)

Udział w konferencjach:

 • W krainie zmysłów-zrozumieć integrację sensoryczną
 • Czy to autyzm? – różnicowanie zaburzeń, wsparcie osób z niepełnosprawnością postulaty programu „Za życiem”


mgr Agnieszka Pabiś

Absolwenta studiów wyższych- kierunek Fizjoterapia AWF Wrocław

Kursy i szkolenia:

 • Terapia Ręki I i II Stopień
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Kurs Hallwcik
 • Specjalizacja z hipoterapii

mgr Małgorzata Michalik
Absolwentka studiów wyższych - kierunek Fizjoterapia AWF Katowice

Kursy i szkolenia:

 • Fizjoterapia Dziecka Ryzyka,
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych - spastyczne postacie mózgowego porażenia dziecięcego,
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych - kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzenowa,
 • Ukończony kurs PNF;
 • Kurs - Ścieżki pomocy osobom niepełnosprawnym - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Kinesology Taping,
 • Szkolenie - Terapia Ręki;


mgr Nina Fabia

Absolwentka studiów wyższych:

– kierunek logopedia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aktualnie: neurologopedia

– pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Kursy i szkolenia:

· „ Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania ”

· „Słucham, więc potrafię” – Konferencja NaukowoSzkoleniowa,

· „Metoda Dobrego Startu” – Szkolenie z części teoretycznej;