Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

Rehabilitacja w wodzie

Rehabilitacja w wodzie prowadzona jest w oparciu o Koncepcję Halliwick.


Fizjoterapeuta może pracować z osobami z:

· dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo – rdzeniową,

· z zespołem Downa,

· dorosłymi po wylewach lub uszkodzeniach rdzenia kręgowego,

· autyzmem,

· ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,

· upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.


Terapię polecamy zwłaszcza dzieciom z MPD, ponieważ niejednorotnie są w stanie kontrolować swoje ciało znaczniej lepiej w wodzie niż na powietrzu. Podczas terapii napięcie mięśniowe normalizuje się,. Intesywne ćwiczenia połączone z przyjemnością wzmacniają partie mięśniowe, poprawiają oddychanie i wprawiają w stan zadowolenia.