Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

Hipoterapia

Hipoterapia odbywa się poza Ośrodkiem. Terapia może być wykonywana tylko za zgodą lekarza, który zaświadcza o braku przeciwwskazań to tego rodzaju terapii.


Hipoterapia to forma rehabilitacji, która wspomaga klasyczną rehabilitację. Jest terapią wieleprofilową, czyli oddziałującą jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Oddziaływanie hipoterapii:

· zmniejszenie zaburzeń równowagi,

· zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się,

· poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz orientacji przestrzennej,

· zwiększenie możliwości koncentracji uwagi,

· zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,

· rozwijanie samodzielności,

· zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych,

· relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych,

· rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

Wskazania
Schorzenia neurologiczne:
– stany po urazach czaszkowo-mózgowych
– mózgowe porażenie dziecięce
– stwardnienie rozsiane
– stan po udarze
– stan po przepuklinie oponowo-rdzeniowej
– stan po rozszczepie kręgosłupa
– choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3)
Schorzenia ortopedyczne:
– wady postawy (np. koślawość kolan)
– skoliozy do 20° wg Coba
– stany po amputacji kończyn dolnych
– wady rozwojowe kończyn
Problemy psychiczno-społeczne:
– autyzm
– upośledzenie umysłowe
– zaburzenia emocjonalne
– niedostosowanie społeczne
– nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
– nerwice, depresje
Choroby pochodzenia genetycznego:
– zespół Downa
– zespół Angelmana
– inne
Pozostałe:
– uszkodzenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie analizatorów (wzrok, słuch).

Przeciwwskazania bezwzględne
– niepohamowany lęk przed zwierzęciem
– uczulenie na pot, sierść lub zapach konia
– skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne
– ostre choroby infekcyjne, podwyższona temperatura
– wodogłowie bez wszczepionej zastawki
– odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe
– znaczna nadwaga.