Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

Logopeda/ Neurologopeda

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Zakres i intensywność terapii neurologopedycznej oraz dobór materiału terapeutycznego ustalane są zawsze indywidualnie po badaniu neurologopedycznym, analizie historii choroby, uwzględnieniu możliwości chorego oraz jego stanu ogólnego i wydolności organizmu.


Wykorzystywane metody:

· Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC): Makaton, PECS

· Masaż logopedyczny

· Nauka jedzenia i połykania

· Metoda symultaniczno-sekwencyjna

· Metoda krakowska

· Metoda dobrego startu