Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

DLA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

Zajęcia obejmują 5 terapii dziennie, w tym 2 godziny zajęć z oligofrenopedagogiem.

Metody poznawczo-behawioralne stosowane podczas pobytu mają na zadanie stymulowanie rozwoju w zakresie kształtowania umiejętności społecznych, naukę okazywania i radzenia sobie z emocjami oraz ukształtowanie odpowiedniej reakcji na otoczenie.

o Zajęcia treningu umiejętności społecznych

o Zajęcia wg Programu Aktywności Knillów

o Zajęcia w oparciu o Metodę Terapii Ręki

o Zajęcia kulinarne

o Muzykoterapia

o Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej

o Zajęcia wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone