Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

REGULAMIN BASENU


REGULAMIN BASENU


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z basenu znajdującego się na terenie Centrum Rehabilitacji WESOŁA KRAINA

1. Basen jest obiektem zamkniętym, zlokalizowanym w Centrum Rehabilitacji WESOŁA KRAINA.

2. Basen jest obiektem niestrzeżonym, dlatego osoby nieletnie winny przebywać pod opieką dorosłych.

3. Odwiedzający ma obowiązek przeczytać regulamin, zapoznać się z nim i przestrzegać.

4. Część rekreacyjna Centrum Rehabilitacji składa się z basenu, sauny, jacuzzi oraz szatni.

5. Z basenu korzystać mogą:

· uczestnicy turnusów oraz ich opiekunowie,

· klienci indywidualni, którzy zgodnie z cennikiem opłacili wejście jednorazowe,

· uczestnicy zajęć, które odbywają się na basenie (nauka pływanie, aqua aerobic, itp.) i którzy opłacili wejście na dane zajęcia,

6. Zabrania się korzystania z basenu osobom:

· pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

· z otwartymi ranami lub stanami zapalnymi skóry stanowiąc zagrożenie dla siebie jakØ również sanitarno-epidemiologiczne,

7. Korzystający z basenu zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni, oraz zmiany obuwia na klapki basenowe.

8. Obowiązuje kostium pływacki, kąpielówki przylegające do ciała bez kieszonek i pasków. Zabronione jest pływanie w spodenkach.

9. Ze względu na wymogi sanitarno – higieniczne w części basenowej zabronione jest przebywanie w odzieży codziennej.

10. Dzieci do lat trzech powinny kąpać się w specjalnych pielucho-majtkach stosowanych w celach ochronnych.

11. Każdorazowo przed wejściem na pływalnię należy zdezynfekować stopy oraz umyć ciało pod natryskiem.

12. Osobom korzystającym z basenu zabrania się:

· biegania na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni i natryskach,

· skakania z brzegów basenu oraz wpychania do wody innych osób,

· palenia tytoniu, picia alkoholu, żucia gumy oraz spożywania posiłków,

· pływania z plastrami opatrunkowymi,

· niszczenia sprzętu i urządzeń basenu,

· hałasowania.

13. Korzystający z basenu ponosi odpowiedzialność finansową za dokonane uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.

14. Centrum rehabilitacji WESOŁA KRAINA nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.

15. Osoby nie stosujące się do w/w regulaminu będą musiały opuścić strefę basenową hotelu. Za nie przestrzeganie regulaminu i zdarzenia z tym powstałe Centrum Rehabilitacji WESOŁA KRAINA nie ponosi odpowiedzialności.

16. Jednocześnie z dużego basenu korzystać może maksymalnie 20 osób.

17. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających.

Za nie przestrzeganie regulaminu i zdarzenia z tym powstałe Centrum Rehabilitacji WESOŁA KRAINA nie ponosi odpowiedzialności.