Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

REGULAMIN NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

REGULAMIN NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

1. Organizatorem nauki i doskonalenia pływania jest ośrodek WESOŁA KRAINA.
3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 5 lat, młodzieży i dorosłych.
4. Uczestnicy szkoleń mają obowiązek skonsultować się z lekarzem w celu sprawdzenia czy nie ma przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na pływalni. Uczestnicy kursów przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, będąc świadomi swojego stanu zdrowia.
5. Koszt zajęć:

- grupowe: 35zł za jedne zajęcia (45 min),

- indywidualne 50zł.

6. Płatności dokonuje się przelewem z góry za cały miesiąc. Płatność nie podlega zwrotowi oraz nie może być przepisana na kolejny miesiąc.
7. Grupy dobrane są pod względem wieku oraz umiejętności w pływaniu, o czym decyduje instruktor pływania. Przydział do grupy następuje po sprawdzeniu umiejętności pływackich na pierwszych zajęciach.

8. Istnieje możliwość zmiany grupy w przypadku udoskonalenia zdobywanych umiejętności i za zgodą instruktora prowadzącego grupę.

9.Każde zajęcia trwają 45 min. i odbywają się o wyznaczonej godzinie. Godzina, na którą wyznaczono zajęcia, jest godziną rozpoczęcia zajęć w hali basenowej. Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu przygotowania się do zajęć.
10. Instruktor ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć w wodzie.
11. Po skończonych zajęciach w wodzie uczestnicy kursów są odprowadzani przez instruktora do szatni.

12. Odpowiedzialność za pobyt dziecka w szatni przed i po zajęciach w wodzie ponosi opiekun.
13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia.
14. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego instruktora jest zabronione.
15. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do dokładnego umycia się pod natryskiem.
16. Za rzeczy pozostawione w szatni bez zabezpieczenia, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
17. W przypadku nie wypełniania wymogów regulaminu kursów nauki i doskonalenia pływania i/lub regulaminu pływalni organizator może odmówić przyjęcia uczestników na kolejne zajęcia.