Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

WPISY

Centrum Intensywnej Rehabilitacji WESOŁA KRAINA posiada następujące wpisy:

Wpis do rejestrów organizatora turnusów rehabilitacyjnych: OR/12/0022/19
Wpis do rejestrów ośrodków: OD/12/0022/19