Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

OGÓLNOROZWOJOWY (logopedyczny, dla dzieci z autyzmem)

OGÓLNOROZWOJOWY - LOGOPEDYCZNY:

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. W trakcie zajęć logopeda posługuje się różnorodnymi metodami, zasadami i formami pracy z dziećmi.Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację ćwiczeń oddechowych wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Częstotliwość i czas trwania turnusu uzależniona jest od indywidualnych potrzeb. Najczęściej jednak turnus trwa przez 5 dni, obejmując codziennie 4-5 godzin terapeutycznych.

Z dziećmi mającymi opóźnienia rozwoju ruchowego prowadzone są zajęcia logopedyczno – ruchowe z elementami metody Karola Orfa, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Program językowy MAKATON Piktogramy, PCS, Nauka czytania metodą globalną, Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania – J. Cieszyńska metody P. Dennisona, metoda Krakowska. Podczas zajęć wykonywany jest również masaż logopedyczny (wewnętrzny, zewnętrzny).

Kompleksowa terapia logopedyczna obejmująca stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym.

Turnus logopedyczny oprócz pracy z logopedą wzbogacony jest o terapię integracji sensorycznej, zajęcia z pedagogiem oraz inne terapie dobrane wg własnych potrzeb. (Rehabilitacja ruchowa, terapia ręki, zajęcia na basenie, muzykoterapia, terapia taktylna, terapia bilateralna).
OGÓLNOROZWOJOWY - DLA DZIECI Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

Metody poznawczo-behawioralne stosowane podczas turnusu mają na zadanie stymulowanie rozwoju w zakresie kształtowania umiejętności społecznych, naukę okazywania i radzenia sobie z emocjami oraz ukształtowanie odpowiedniej reakcji na otoczenie.


Przykładowy program zajęć dla dzieci i młodzieży z autyzmem obejmuje:

Zajęcia treningu umiejętności społecznych,

Zajęcia Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (symbole PSC, PECS, gesty MAKATON),

Zajęcia wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

Zajęcia wg Programu Aktywności Knillów,

Zajęcia polisensoryczne,

Zajęcia kulinarne.


Częstotliwość i czas trwania turnusu uzależniona jest od indywidualnych potrzeb. Najczęściej jednak turnus trwa przez 5 dni, obejmując codziennie 4-5 godzin terapeutycznych.


Turnus autystyczny oprócz pracy z oligofrenopedagogiem wzbogacony jest o terapię integracji sensorycznej, zajęcia z logopedą oraz inne terapie dobrane wg własnych potrzeb. (Rehabilitacja ruchowa, terapia ręki, zajęcia na basenie, muzykoterapia, terapia taktylna, terapia bilateralna).