Wesoła Kraina Rehabilitacja Dzieci

TURNUSY

Centrum Intensywnej Rehabilitacji WESOŁA KRAINA specjalizuje się w prowadzeniu rehabilitacji dzieci:

W naszej ofercie znajdziecie również Państwo takie zajęcia jak:

Rehabilitacja dzieci z MPD, po SRD, schorzeniami neurologicznymi, z wadami genetycznymi, ortopedycznymi prowadzona jest w oparciu o nowoczesne i skuteczne metody terapii neurorozwojowej. Ćwiczenia prowadzone są z użyciem kombinezonu Dunag 02. W połączeniu z systemem odciążeń i pionizacji "pająk", daje ogromne możliwości korekcyjne, terapeutyczne oraz umożliwia czynną pionizację dziecka.

Rehabilitacja dzieci z autyzmem oraz zespołem aspergera prowadzona jest przez oligofrenopedagoga. Metody poznawczo-behawioralne stosowane podczas pobytu mają na zadanie stymulowanie rozwoju w zakresie kształtowania umiejętności społecznych, naukę okazywania i radzenia sobie z emocjami oraz ukształtowanie odpowiedniej reakcji na otoczenie.
  • zajęcia treningu umiejętności społecznych
  • zajęcia wg Programu Aktywności Knillów
  • zajęcia w oparciu o Metodę Terapii Ręki
  • zajęcia kulinarne
  • muzykoterapia
  • zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej
  • zajęcia wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone
Rehabilitacja logopedyczna.....